Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/1468
Title: Bài tập lò hơi (dùng trong các trường cao đẳng và đại học)
Authors: Đỗ, Văn Thắng
Issue Date: 2008
Abstract: Tính toán các đặc tính của nhiên liệu năng lượng. các tính toán sản phẩm cháy của nhiên liệu. cân bằng nhiệt và hiệu suất của lò hơi. tính toán buồng đốt và các bề mặt đốt bằng bức xạ . tính toán hàm l
Description: Hà Nội: Khoa học và kỹ thuật, 2008.
URI: https://thuvienso.dau.edu.vn:88/handle/DHKTDN/1468
Appears in Collections:Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
000000109606.pdf
  Restricted Access
11.73 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.